ஸ்டாம்பிங்

முத்திரையிடுதல்

ஸ்டாம்பிங், அல்லது பிரஸ்ஸிங் அல்லது ஷீட் மெட்டல் ஃபேப்ரிகேஷன் என்பது பிளாட் ஷீட் உலோகத்தை வெற்று அல்லது சுருள் வடிவில் ஸ்டாம்பிங் பிரஸ்ஸில் வைப்பது ஆகும், அங்கு கருவி மற்றும் இறக்கும் மேற்பரப்புகள் உலோகத்தை நிகர வடிவத்தில் உருவாக்குகின்றன.ஸ்டாம்பிங் என்பது குத்துதல், இயந்திர அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ஸ்டாம்பிங் பிரஸ், வெறுமையாக்குதல், புடைப்புச் செய்தல், வளைத்தல், வளைத்தல் மற்றும் நாணயமாக்குதல் போன்ற பல்வேறு உற்பத்தி செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது.தாள் உலோகம் மெல்லிய மற்றும் தட்டையான துண்டுகளாக உருவாகும் உலோகமாகும்.இது உலோக வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பொருட்களில் ஒன்றாகும், மேலும் பல வடிவங்களில் வெட்டப்பட்டு வளைக்கப்படலாம்.

தயாரிப்பு விளக்கம்1

மெட்டல் ஸ்டாம்பிங்கின் ஒன்பது செயல்முறைகள்

1.வெறுமையாக்குதல்
2.குத்துதல்
3.வரைதல்
4.ஆழமான வரைதல்
5.லான்சிங்
6.வளைத்தல்
7.உருவாக்கம்
8. டிரிமிங்
9.Flanging